Buu huu der skedte en fejl


System.Web.HttpUnhandledException (0x80004005): Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown. ---> System.ApplicationException: PRODUCT_NOT_FOUND ---> System.ApplicationException: Pronull Product Not Found Product:4581663 Purchaser: -1 Currency: 5 Cultures: 1 --- End of inner exception stack trace --- at Elounge.ProductManagement.ProductController.FetchProductDetails(Int32 productIndeks, Int32 purchaser, Int32 currency, Int32 culture, Int32 shippingCountry) in C:\posao\Eyestorm\Source\trunk\ServerLib\ProductManagement\ProductController.cs:line 1409 at Pages_Product.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c:\posao\Eyestorm\Source\trunk\web\Pages\Product.aspx.cs:line 69 at System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e) at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) at ASP.pages_product_aspx.ProcessRequest(HttpContext context) in c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\web\7c258bb2\f7b1721\App_Web_product.aspx.f9b0821e.0.cs:line 0 at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) ----- Inner exception ----- System.ApplicationException: PRODUCT_NOT_FOUND ---> System.ApplicationException: Pronull Product Not Found Product:4581663 Purchaser: -1 Currency: 5 Cultures: 1 --- End of inner exception stack trace --- at Elounge.ProductManagement.ProductController.FetchProductDetails(Int32 productIndeks, Int32 purchaser, Int32 currency, Int32 culture, Int32 shippingCountry) in C:\posao\Eyestorm\Source\trunk\ServerLib\ProductManagement\ProductController.cs:line 1409 at Pages_Product.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c:\posao\Eyestorm\Source\trunk\web\Pages\Product.aspx.cs:line 69 at System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) ----- Inner exception ----- System.ApplicationException: Pronull Product Not Found Product:4581663 Purchaser: -1 Currency: 5 Cultures: 1


Tilbage til Fremtiden I

Is AuthenticatedFalse

Antal Objkter 3
NewSessionStartedTrue
ShippingCountry5
CultureIndeks1